ما در آتلیه سه سیب لوازم متعددی برای تزئین صحنه در اختیار داریم که بخشی از آنها درتصاویر مشخصند و متناسب با جنسیت، قد و سن کودک در صحنه عکاسی از آنها استفاده می کنیم  که اغلب موارد به کار گرفته شده را می توانید در عکسهای گالری نمونه کارها نیز ملاحظه فرمائید                                                                                   

         

                                                     


          

                                           

 

  

                         

                                          

                                                                                                                                       


                                                                                                                             

                                         
                                           

                                                                             

                                                                                                                                                                                      

New layer...