ما در آتلیه سه سیب لوازم متعددی برای تزئین صحنه در اختیار داریم که بخشی از آنها درتصاویر مشخصند و متناسب با جنسیت، قد و سن کودک در صحنه عکاسی از آنها استفاده می کنیم  که اغلب موارد به کار گرفته شده را می توانید در عکسهای گالری نمونه کارها نیز ملاحظه فرمائید                                                                                                                           

           

     

                                                                         

                                                              


     

                                                                                                                                                                

                                                                                                                     

                                         
                                           

                                                                             

                                                                                                                                                                                      

New layer...